Stručná história tartanu

4.3. 2022, Daniel Rufer
Stručná história tartanu

Keď sa povie tartan, vybavia sa nám dve vzájomne prepojené veci: Škótsko a oblečenie Barbour. Aj keď sú dnes tartanové vzory skutočne akýmsi národným dedičstvom týchto hrdých, bodrých a mierne povýšeneckých obyvateľov Spojeného kráľovstva, ich história je oveľa bohatšia. Poďme si ju v krátkosti priblížiť.

Starý ako samotný tkáčsky stav

Tartan je vzor tkanín s presne stanoveným pravouhlým usporiadaním pruhov vo svojich farbách a proporciách, hovorí nám stroho najznámejšia internetová encyklopédia. Prapôvodne pritom vôbec nejde o škótsky vynález, aj keď aj tu sa prvé nájdené tartanové vzory datujú zhruba do 4. až 5. storočia nášho letopočtu.

Dalo by sa však povedať, že tam, kde ľudia vyrábali tkané látky, existovali aj tartanové vzory. Najstaršie známe nálezy nám tak potvrdzujú, že prvé tartanové vzory pochádzajú už z doby halštatskej, kedy do strednej Európy prišli Kelti, teda zo 7. storočia pred naším letopočtom. Tomuto sa už dá určite hovoriť tradícia!

Dlhá história, moderná tradícia

Prapôvodné tartany však boli skôr akýmisi vedľajšími produktmi iných činností než dôležitým kultúrnym prvkom. To po dlhú dobu platilo aj o tých „pravých“ škótskych. Neexistovali ani unifikované vzory, tartany nemali svoje mená ani nesymbolizovali príslušnosť k jednotlivým klanom. Postupne ale získali na popularite predovšetkým v oblasti Škótskej vysočiny, oblasti známejšej pod svojim anglickým menom Highlands. Po dlhú dobu ale k ich unifikácii nedochádzalo, aj jednotliví členovia rovnakého klanu tak často nosili odevy s rozličnými tartanovými vzormi. Aj tak ale možno povedať, že od začiatku novoveku mal už tartanový vzor svoj kultúrny a identifikačný význam.

Ako to už v tejto dobe bývalo, ani Ostrovom sa nevyhla séria krvavých náboženských vojen. Po krátkom republikánskom experimente, ktorý tak úplne nevyšiel, sa na britský trón vrátili Stuartovci. Ani tí ho ale neudržali dlho. Keď bol v roku 1688 slávnou revolúciou zvrhnutý katolícky kráľ Jakub II. a nahradený svojou protestantskou dcérou Máriou II. a jej manželom Viliamom Oranžským, nasledovalo niekoľko desiatok rokov trvajúce obdobie povstaní a vojen. A tým sa opäť vraciame k našej pôvodnej téme. Medzi najoddanejších a najlepších bojovníkov jakobínov v tom čase totiž patrili práve muži zo Škótskej vysočiny. Potom, čo boli v roku 1746 jakobíni porazení v bitke pri Cullodene, poslednom stretnutí jakobínskeho povstania, nasledovali snahy odbojných Škótov potrestať a ich kultúru potlačiť. Nosenie tartanového vzoru v Škótskej vysočine tak bolo dokonca na nejakú dobu úplne zakázané. Aj to určite prispelo k definitívnemu zakotveniu a určitej mytizácii tartanu v škótskej kultúre.

Od počiatkov masovej výroby až dodnes

Po uvoľnení pomerov v závere osemnásteho storočia získala výroba látok s tartanovým vzorom na obrátkach s rozvojom veľkých tkáčovní. Medzi najvýznamnejšie firmy v tej dobe patrila aj spoločnosť William Wilson & Sons of Bannockburn, ktorá ako jedna z prvých vyvinula štandardizované vzory a farebnosť. Nie snáď z nejakých vlasteneckých či iných vzletných dôvodov, ale čisto na praktické obchodné účely. Zostávalo však ešte vymyslieť, ako jednotlivé vzory označovať. Pôvodne tak tkáčovňa robila pomocou čísel, postupne však jednotlivým tartanovým vzorom priradila mená jednotlivých klanov, miest, ale aj mená úplne vymyslené, avšak dobre znejúce. Hoci za tým možno do istej miery badať obyčajný obchodný kalkul a premyslený marketing, tartanové vzory tým boli definitívne ukotvené v povedomí ľudí.

V devätnástom storočí táto tradícia zapustila také hlboké korene, že sa už skutočne dá hovoriť o modernom tartane ako o vzore definitívne spojenom so Škótskou vysočinou. Škóti žijúci v cudzine hľadali spôsoby, ako udržať tradičnú domácu kultúru a medzi ľuďmi sa všeobecne vžilo, že rôzne vzory skutočne reprezentujú jednotlivé škótske klany. O tom, že ide o umelý konštrukt, najlepšie svedčí prekvapenie, s ktorým v roku 1815 niektoré hlavy jednotlivých klanov reagovali na výzvu londýnskej Highland Society, aby jej dodali vzorky a mená svojich klanových tartanov. Nikto sa ale už vtedy nechcel nechať zahanbiť a tak si niektorí predstavení po neúspešných poradách mená a štandardizované vzory veľmi často vymysleli. Aj tým ale túto tradíciu posilnili a pomohli ju neodmysliteľne spojiť so Škótskom.

Dnes existuje na 7 tisíc unikátnych (a samozrejme pomenovaných) tartanových vzorov, pričom každý rok vznikajú ich nové verzie. Okrem tradičných škótskych tartanov sú dnes registrované aj tartany typické pre jednotlivé írske klany či oblasti, mnoho ďalších vzorov sa tiež viaže na gaelské a keltské národy, či už ide napríklad o Velšanov, obyvateľov Cornwallu či Isle of Man.

Oblečenie a doplnky s tartanovými vzormi, ktoré nájdete v našej ponuke, teda tie vyrábané legendárnou značkou Barbour, vychádzajú ale výhradne zo škótskych vzorov. Tradícia sa totiž musí ctiť. Aj keď sú napríklad o niečo menej tradičné, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte!

Daniel Rufer

Daniel Rufer

Autor článku

Dan je náš interný „spisovateľ“. V divokých začiatkoch fušoval aj inam, od toho sú tu teraz už ale povolanejší. Jeho neupravené vlasy sú vďačným terčom firemných anekdot.

Zaujíma vás viac? Chcete sa niečo spýtať?

Bohužiaľ tu zatiaľ nič nie je. Budeme však radi za každý komentár.